Placówka, łącząca CKU i szkołę policealną, zajmuje się szkoleniem osób dojrzałych. Dzięki temu, że oferuje jednocześnie kursy zawodowe dla dorosłych jak i kierunki w formie szkolnej. W ramach edukacji szkolnej uczestnik otrzymuje tytuł technika, a szkolenia przygotowują do zdania państwowego egzaminu przygotowanego przez OKE.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który powinien znaleźć się w każdy budynku użyteczności publicznej, a także zamieszkania zbiorowego, w budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich. Nasza firma wykona dla Ciebie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem wszystkich czynników zmiennych i obowiązujących norm. Zapraszamy do kontaktu.