Nie oceniamy, nie moralizujemy, lecz rozumiemy, że spędzanie czasu na ulicy wiąże się ze swego rodzaju przygodą, do której ciągnie. Program STACJA oferuje pomoc dla młodzieży i organizuje różnego rodzaju spotkania i szkolenia, podczas których informuje o zagrożeniach. Ale życie to również zabawa, dlatego spotykamy się wspólnie, by razem szukać i rozwijać nowe pasje, by hobby sprawiało przyjemność. Wspieramy w trudnych, kryzysowych sytuacjach, prowadzimy poradnictwo socjalne i leczenie uzależnień.